Voice Package

Voice Package

Unikon cung cấp dịch vụ sáng tạo nộI dung tự động ở đa dạng thức

Giới thiệu

Từ một chủ đề và hướng dẫn nhất định, cỗ máy AI của Unikon sẽ thực hiện nghiên cứu xuyên suốt, sau đó tạo ra tập lệnh âm thanh hiệu quả nhất và chuyển nó đến các nền tảng âm thanh như radio và podcast.
Với số lượng người tiêu dùng nội dung âm thanh ngày càng tăng đáng kể hiện nay, các thương hiệu và tổ chức cần tiếp cận khách hàng mục tiêu trên các nền tảng âm thanh này càng sớm càng tốt.

– Từ một chủ đề được cung cấp, máy AI của Uniko sẽ phân tích nội dung và tiến hành biên soạn thành một dàn ý với cấu trúc rõ ràng
– AI tiếp tục sáng tạo ra nội dung tự động dựa vào dàn ý đã được soan trước đó
– Chuyển đổi nội dung được tạo ở dạng văn bản thành dạng âm thanh, kể cả với phạm vi nội dung rộng
– Phân phối nội dung đến các nền tảng âm thanh hiện có như: Radio, podcast, báo chí,…
– Máy AI có thể được dạy và đào tạo để chuyển hoá thành giọng nói đa dạng của cản nam và nữ, với các tông giọng khác nhau, và có thể nói được ở nhiều ngôn ngữ.