Về Unikon

Về Unikon

TẦM NHÌN

Một nền tảng tiếp thị nội dung tự động, nơi khách hàng có thể nhận được các giải pháp nội dung phù hợp được cung cấp bởi Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ học máy. Các giải pháp của chúng tôi có thể được áp dụng trong mọi giai đoạn của Hành trình khách hàng, phù hợp với mọi loại đối tượng mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh, đáp ứng mọi nhu cầu về nội dung của khách hàng.

ĐỘI NGŨ UNIKON

Đinh Trần Tuấn Linh
CO-FOUNDER
FOUNDER URAH NETWORK
CODER - AI TRAINER
Châu Đỗ
Co-founder
Managing Director
Former Content Manager Mindshare - Unilever - Ogilvy
Hường Hoàng
Co-Founder
Product Director
Former product director
VNG - Viettel AI Product Team