Text Content Package

Text Content Package

Unikon cung cấp dịch vụ sáng tạo nộI dung tự động ở đa dạng thức

Giới thiệu

Với một số từ khóa đầu vào, hệ thống AI của Unikon có thể tự động tạo ra nhiều sản phẩm nội dung, bao gồm: bài đăng trên mạng xã hội, bài viết SEO dài, sách, bình luận seeding, …
Nếu công ty của bạn cần có một lượng đáng kể Hub content và Hygien Content trong thời gian ngắn với nguồn nhân lực hạn chế, gói nội dung văn bản của chúng tôi là một giải pháp lý tưởng cho bạn.

Bài đăng Facebook

Review trên các trang thương mại điện tử

Kế hoạch nội dung trên các kênh mạng xã hội theo tháng

Bài viết chuẩn SEO

Kịch bản podcast

Viêt một quyển sách

Những giải pháp này có thể được tạo tuỳ vào từng mục đích cụ thể của khách hàng. Dữ liệu đầu vào do khách hàng quyết định, do đó nên nội dung đầu ra sẽ có sự tương thích với kỳ vọng của khách hàng nhất có thể.

Ngoài ra, các nội dung này cũng có thể được viết ở đa đạng ngôn ngữ theo yêu cầu.