Dịch vụ

Dịch vụ

UNIKON CUNG CẤP DỊCH VỤ SÁNG TẠO NỘI DUNG TỰ ĐỘNG Ở ĐA DẠNG THỨC

AI Persona Package

Sáng tạo Đại sứ AI với ngoại hình và đặc điểm độc đáo phù hợp với nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. AI Ambassador có thể thay thế con người trong nhiều nhiệm vụ khác nhau mà doanh nghiệp lựa chọn.

Visual Package

Hệ thống AI của Unikon giúp khách hàng tạo ra hàng nghìn sản phẩm trực quan từ áp phích, hình ảnh đến video, video gif trong vài giây

Voice Package

Từ một chủ đề và hướng dẫn nhất định, cỗ máy AI của Unikon sẽ thực hiện nghiên cứu xuyên suốt, sau đó tạo ra tập lệnh âm thanh hiệu quả nhất và chuyển nó đến các nền tảng âm thanh như radio và podcast.

Chatbot 2.0

Khả năng hiểu và giao tiếp tự nhiên bằng tiếng Anh / tiếng Việt với khách hàng, có thể được thiết kế để tìm hiểu về hồ sơ và nhu cầu của khách hàng.

Text Content Package

Với một số từ khóa đầu vào, hệ thống AI của Unikon có thể tự động tạo ra nhiều sản phẩm nội dung, bao gồm: bài đăng trên mạng xã hội, bài viết SEO dài, sách, bình luận seeding..