Data and Privacy Statement

Data and Privacy Statement

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi là Công ty TNHH Unikon (cùng với các công ty liên kết của chúng tôi, “Unikon”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của quý khách và cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách/về quý khách. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các hành động của chúng tôi đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý khách/về quý khách khi sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) hoặc cho nội dung mà chúng tôi xử lý thay khách hàng của các ưu đãi kinh doanh của chúng tôi, như giao diện lập trình ứng dụng của công ty.

THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân liên quan đến quý khách (gọi chung là “Thông tin cá nhân”) nếu quý khách cấp quyền cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi như sau:

 • Nội dung người dùng: Khi quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập những thông tin bao gồm: dữ liệu đầu vào, tệp tải lên đính kèm (bao gồm hình ảnh quý khách gửi), hoặc phản hồi mà quý khách cung cấp cho dịch vụ của chúng tôi (gọi là “Nội dung”).
 • Thông tin giao tiếp: Nếu quý khách trò chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên quý khách và các nội dung trong tin nhắn của quý khách (gọi là “Thông tin giao tiếp”).

CÁCH THỨC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH ĐƯỢC SỬ DỤNG

Thông tin cá nhân của quý khách có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp, quản trị, duy trì và/hoặc phân tích dịch vụ;
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi và thực hiện nghiên cứu;
 • Liên hệ với quý khách;
 • Phát triển chương trình và dịch vụ mới;
 • Ngăn chặn gian lận, hoạt động phạm pháp/lạm dụng dịch vụ của chúng tôi và bảo đảm an ninh cho các hệ thống công nghệ thông tin, kiến trúc, và mạng dữ liệu của chúng tôi;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, thủ tục pháp lý; bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi/các công ty liên kết/quý khách/các bên thứ ba khác.

TỔNG HỢP VÀ VÔ HIỆU HÓA THÔNG TIN.

Chúng tôi có thể tổng hợp hoặc vô hiệu hóa Thông tin cá nhân của quý khách để những thông tin này không còn được sử dụng cho việc xác định người dùng, phân tích hiệu suất, cải thiện và thêm tính năng vào dịch vụ của chúng tôi, tiến hành nghiên cứu và các mục đích tương tự khác. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể phân tích hành vi và đặc điểm chung của người dùng dịch vụ của công ty, chia sẻ thông tin tổng hợp như: thống kê người dùng tổng quát với bên thứ ba, công bố thông tin tổng hợp,hoặc đưa thông tin tổng hợp vào cơ sở dữ liệu chung của công công ty. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tổng hợp thông qua dịch vụ, cookie, và các phương tiện khác được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ duy trì và sử dụng thông tin bị vô hiệu hóa ở dạng ẩn danh, hoặc bị vô hiệu hóa, và chúng tôi sẽ không tái xác định thông tin, trừ khi bị bắt buộc bởi luật pháp. Quý khách có thể chọn không đồng ý cho việc chúng tôi sử dụng nội dung của quý khách để đào tạo các mô hình của công ty bằng cách gửi email đến địa chỉ contact@unikon.vn.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong một số tình huống, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba mà không cần thông báo thêm cho quý khách, trừ khi pháp luật yêu cầu những điều sau:

Nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ: Để hỗ trợ công ty trong việc vận hành kinh doanh và thực hiện các dịch vụ, chức năng cụ thể, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các dịch vụ lưu trữ, đám mây, và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin khác, phần mềm truyền thông qua email và dịch vụ phân tích web, các công ty khác. Những đối tác này sẽ dựa theo hướng dẫn của chúng tôi để truy cập, xử lý hoặc lưu trữ Thông tin cá nhân. Điều này chỉ diễn ra trong quá trình thực hiện các công việc của họ đối với chúng tôi.

Chuyển nhượng kinh doanh: Nếu chúng tôi tham gia vào các giao dịch có tính chiến lược, tái cơ cấu, phá sản, quản lý công công ty hoặc chuyển giao dịch vụ cho một nhà cung cấp khác (gọi chung là Sự giao dịch”), Thông tin cá nhân của quý khách và các thông tin khác có thể được sử dụng trong quá trình kiểm tra kĩ càng với các bên đối tác, và những người hỗ trợ Giao dịch, chuyển giao cho một người kế vị hoặc công ty liên kết như một phần của Giao dịch, kèm theo các tài sản khác.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của quý khách, bao gồm thông tin về sự tương tác của quý khách với dịch vụ của chúng tôi, với các cơ quan chính phủ, người trong ngành hoặc các bên thứ ba khác (i) nếu pháp luật yêu cầu hoặc vì chúng tôi tin rằng hành động như vậy là cần thiết trong việc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (ii) để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, (iii) nếu chúng tôi xác định rằng có vi phạm các điều khoản, chính sách hoặc quy định của chúng tôi theo quyền tự quyết của công ty; (iv) để phát hiện hoặc, chặn gian lận hoặc các hoạt động phạm pháp khác; (v) để bảo vệ sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của sản phẩm, nhân viên, người dùng của công ty hoặc công chúng, hoặc (vi) để bảo vệ công ty khỏi trách nhiệm pháp lý.

QUYỀN CỦA QUÝ KHÁCH

Quý khách có quyền:

 • Truy cập Thông tin cá nhân của mình và thông tin liên quan đến cách nó được xử lý.
 • Xóa Thông tin cá nhân của quý khách khỏi hồ sơ của công ty bằng cách ấn vào nút Không đồng ý ở đầu cuộc hội thoại vào bất cứ thời điểm nào của cuộc hội thoại. 
 • Sửa hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của quý khách.
 • Chuyển Thông tin cá nhân của quý khách cho một bên thứ ba (quyền truyền dữ liệu).
 • Hạn chế cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của quý khách.
 • Rút lại sự đồng ý của quý khách – chúng tôi dựa vào sự đồng ý như cơ sở pháp lý cho mọi quy trình ở bất cứ thời gian nào.
 • Phản đối cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của quý khách.
 • Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của quý khách.

Quý khách có thể thực hiện một số quyền này thông qua tài khoản Unikon của quý khách (nếu có) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@unikon.vn.

Lưu ý về tính chính xác: Dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra câu trả lời theo yêu cầu của người dùng và dự đoán những từ có khả năng xuất hiện tiếp theo. Trong một số trường hợp, các từ có khả năng xuất hiện tiếp theo có thể không phải là thông tin chính xác về mặt sự thật. Vì lý do này, quý khách không nên hoàn toàn dựa vào tính chính xác về mặt sự thật của kết quả của chúng tôi đưa ra.

TRẺ EM

 • Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Unikon không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý khách có lý do tin rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho Unikon thông qua dịch vụ của công ty, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@unikon.vn. Chúng tôi sẽ điều tra mọi thông báo và xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống của chúng tôi khi cần thiết. Nếu quý khách từ 13 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi, quý khách cần có sự đồng thuận từ phụ huynh hoặc người giám hộ của quý khách để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

 • Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được vận hành hoặc kiểm soát bởi Unikon, bao gồm các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc các trang web khác (gọi chung là “Trang web bên thứ ba”). Thông tin quý khách chia sẻ với Trang web bên thứ ba sẽ tuân theo các chính sách quyền riêng tư cụ thể, điều khoản dịch vụ của Trang web bên thứ ba, và không phải theo Chính sách Quyền riêng tư này. Việc cung cấp các liên kết này không ngụ ý rằng chúng tôi ủng hộ hoặc đã xem xét các trang web này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trang web bên thứ ba để biết thông tin về Quyền riêng tư và Chính sách của họ.

BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức hợp lý từ khía cạnh thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân trực tuyến hoặc ngoại tuyến khỏi việc bị mất mát, sử dụng sai mục đích, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc xóa bỏ trái phép. Tuy nhiên, không có mạng dữ liệu hoặc email nào là tuyệt đối bảo mật hoặc không bao giờ xảy ra lỗi. Do đó, quý khách nên cân nhắc kĩ lưỡng, đặc biệt khi quyết định gửi thông tin nào đó cho chúng tôi qua website hoặc email. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc tránh được các thiết lập quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật trên dịch vụ hoặc trang web bên thứ ba.

 

Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân của quý khách chỉ trong thời gian 30 ngày để cung cấp dịch vụ cho quý khách, hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp lệ khác như giải quyết tranh chấp, duy trì sự an toàn và bảo mật, hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, tất cả dữ liệu về quý khách sẽ được xoá khỏi hệ thống.

THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này theo thời gian. Khi chúng tôi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ có thông báo với quý khách về cập nhật trên trang này, trừ khi cần thông báo theo hình thức khác theo luật pháp hiện hành.

Close Bitnami banner
Bitnami