VP Bank: Chatbot 2.0

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính xác. Với công nghệ Máy học và việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo, Chatbot này cũng có thể giao tiếp tự nhiên bằng văn bản / giọng nói với ngôn ngữ như người thật.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy