AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI:

  • Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo
  • Trả lời các truy vấn trong vài giây
  • Trả lời các truy vấn trong vài giây
  • Trò chuyện với người hâm mộ trong một buổi phát trực tiếp với tỷ lệ tương tác là 5000 phản hồi / 2 giờ
  • Toàn bộ chiến dịch mở rộng và chạy chỉ trong 2 tháng

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính