Case Study
VP Bank: Chatbot 2.0

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính xác. Với công nghệ Máy học và việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo, Chatbot này cũng có thể giao tiếp tự nhiên bằng văn bản / giọng nói với ngôn ngữ như người thật.

Thành tựu
  • Chatbot 2.0 đã xử lý hơn 80.000 cuộc hội thoại trong 3 tháng chạy campaign về 5 loại thẻ tín dụng

CASE STUDY TƯƠNG TỰ