Hệ thống tạo video tự động – DOVE

Hệ thống tạo video tự động – DOVE

Hệ thống của Unikon tự động tạo một bài đăng trên Facebook thu hút người tiêu dùng tham gia chiến dịch. Tiếp đó, BOT AI sẽ phân tích ảnh, xác định khuôn mặt, độ dài tóc, màu tóc… từ ảnh công khai của người dùng. Cuối cùng BOT AI tự động tạo video mới và gửi video được tạo qua hộp thư đến của người dùng.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính