Hệ thống tạo và trả lời GIF tự động – Suntory Pepsico – Goodmood

Hệ thống tạo và trả lời GIF tự động – Suntory Pepsico – Goodmood

Hệ thống sử dụng AI Bot để tự động hóa các phản hồi GIF. Bất cứ khi nào người dùng nhận xét một từ khóa hiển thị MOOD của họ – AI Bot ngay lập tức phản hồi bằng GIF có liên quan

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính