Case Study
Hệ thống tạo và trả lời GIF tự động – Suntory Pepsico – Goodmood

Hệ thống tạo và trả lời GIF tự động – Suntory Pepsico – Goodmood

Hệ thống sử dụng AI Bot để tự động hóa các phản hồi GIF. Bất cứ khi nào người dùng nhận xét một từ khóa hiển thị MOOD của họ – AI Bot ngay lập tức phản hồi bằng GIF có liên quan

Thành tựu
  • 3.385 bình luận duy nhất được đăng trên các trang / trang cộng đồng của KOL
  • 4 triệu lượt sử dụng GIF trên GIPHY và messenger.

CASE STUDY TƯƠNG TỰ