Comfort: Hệ thống tạo ảnh tự động

Comfort: Hệ thống tạo ảnh tự động

Hệ thống tạo tự động một bài đăng trên Facebook yêu cầu người dùng tải lên ảnh của bố và con. Sau đó, Bot AI của Unikon sẽ phân tích ảnh, xác định khuôn mặt của bố và con, cắt các khuôn mặt từ ảnh gốc, sau đó tự động tạo ảnh mới từ ảnh gốc do người dùng tải lên. Bot AI cũng phản hồi người tiêu dùng bằng bức ảnh mới được tạo trong vòng chưa đầy 3 phút

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính