Trần Ai – AI Radio Host đầu tiên tại Việt Nam

Trần Ai – AI Radio Host đầu tiên tại Việt Nam


Trần Ai là người ảo đầu tiên tại Việt Nam có khả năng sáng tạo nội dung kịch bản và là host của radio Aspirin Buổi Chiều trên VOV Giao Thông. Ngoài ra, Trần Ai còn có khả năng làm video tóm tắt và review sách. Những nội dung này có thể được chuyển đổi từ dữ liệu dang văn bản hoặc video thành giọng nói nhân tạo. Hệ thống của Unikon sáng tạo tự động hoàn toàn từ ngoại hình, nội dung đến giọng nói của Trần Ai.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính