Case Study
Trần Ai – AI Radio Host đầu tiên tại Việt Nam

Trần Ai – AI Radio Host đầu tiên tại Việt Nam


Trần Ai là người ảo đầu tiên tại Việt Nam có khả năng sáng tạo nội dung kịch bản và là host của radio Aspirin Buổi Chiều trên VOV Giao Thông. Ngoài ra, Trần Ai còn có khả năng làm video tóm tắt và review sách. Những nội dung này có thể được chuyển đổi từ dữ liệu dang văn bản hoặc video thành giọng nói nhân tạo. Hệ thống của Unikon sáng tạo tự động hoàn toàn từ ngoại hình, nội dung đến giọng nói của Trần Ai.

Thành tựu
  • MMA Global Silver: AI & Machine Learning
  • MMA APAC 4 Shortlists
  • Top 3 BuzzMetrics Campaigns of the month of July 2020 ~445k buzz volume

CASE STUDY TƯƠNG TỰ