Hệ thống xuất bản nội dung tự động – Talentnet

Hệ thống xuất bản nội dung tự động – Talentnet

AI của Unikon đã sử dụng máy học với nhiều giờ training để sản xuất ra các bài viết về chủ đề HR với nội dung chuẩn SEO, hợp xu hướng và đúng từ khoá. Ngoài ra, công nghệ máy học được sử dụng còn có khả năng sáng tạo ra các bài viết chuẩn SEO bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Bài viết liên quan
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI: Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo Trả lời các truy

VP Bank: Chatbot 2.0

Chatbot giúp VP Bank có thể giao tiếp với một lượng lớn khách hàng cùng một lúc và truyền tải thông điệp một cách chính