Case Study
Hệ thống xuất bản nội dung tự động – Talentnet

Hệ thống xuất bản nội dung tự động – Talentnet

AI của Unikon đã sử dụng máy học với nhiều giờ training để sản xuất ra các bài viết về chủ đề HR với nội dung chuẩn SEO, hợp xu hướng và đúng từ khoá. Ngoài ra, công nghệ máy học được sử dụng còn có khả năng sáng tạo ra các bài viết chuẩn SEO bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thành tựu
  • 386 videos generated send to users
  • 1.544 videos generated on server
  • 1,000 unique comments posted

CASE STUDY TƯƠNG TỰ