Case Study
Hệ thống tạo video tự động – DOVE

Hệ thống tạo video tự động – DOVE

Hệ thống của Unikon tự động tạo một bài đăng trên Facebook thu hút người tiêu dùng tham gia chiến dịch. Tiếp đó, BOT AI sẽ phân tích ảnh, xác định khuôn mặt, độ dài tóc, màu tóc… từ ảnh công khai của người dùng. Cuối cùng BOT AI tự động tạo video mới và gửi video được tạo qua hộp thư đến của người dùng.

Thành tựu
  • 386 video được tạo gửi cho người dùng
  • 1.544 video được tạo trên máy chủ
  • 1.000 bình luận duy nhất được đăng

CASE STUDY TƯƠNG TỰ