Case Study
Comfort: Hệ thống tạo ảnh tự động

Comfort: Hệ thống tạo ảnh tự động

Hệ thống tạo tự động một bài đăng trên Facebook yêu cầu người dùng tải lên ảnh của bố và con. Sau đó, Bot AI của Unikon sẽ phân tích ảnh, xác định khuôn mặt của bố và con, cắt các khuôn mặt từ ảnh gốc, sau đó tự động tạo ảnh mới từ ảnh gốc do người dùng tải lên. Bot AI cũng phản hồi người tiêu dùng bằng bức ảnh mới được tạo trong vòng chưa đầy 3 phút

Thành tựu
  • 10.000 ảnh được tạo
  • 10.000 bình luận duy nhất được đăng

CASE STUDY TƯƠNG TỰ