Case Study
AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

AI Influencer – Clear x Tóc Tiên

Khả năng của Tóc Tiên AI:

  • Tương tác với 10.000 người tiêu dùng mỗi ngày, sử dụng nội dung độc đáo
  • Trả lời các truy vấn trong vài giây
  • Trả lời các truy vấn trong vài giây
  • Trò chuyện với người hâm mộ trong một buổi phát trực tiếp với tỷ lệ tương tác là 5000 phản hồi / 2 giờ
  • Toàn bộ chiến dịch mở rộng và chạy chỉ trong 2 tháng
Thành tựu
  • MMA Global Silver: AI & Machine Learning
  • Danh sách rút gọn MMA APAC 4
  • 3 Chiến dịch BuzzMetrics hàng đầu của tháng 7 năm 2020 ~ 445 nghìn lượt buzz

CASE STUDY TƯƠNG TỰ